VERENIGINGSAVOND

Voor de leden wordt eenmaal per maand, met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus, een bijeenkomst georganiseerd.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in buurthuis D'n Turfberg in Valkenswaard.
Op deze avonden komen de volgende onderdelen aan bod:

Het bestuur streeft er naar om 3 keer per jaar een Wilde Veiling te organiseren waarbij alle leden tot maximaal 3 kavels kunnen inleveren op de bijeenkomst.
In december is er een speciale Kerstveiling waarbij tot maximaal 5 kavels kunnen worden ingeleverd. De inlevertabel en het Regelement Wilde Veiling kunt u hier vinden.

Reglement Wilde Veiling (pdf)

Het spreekt vanzelf dat de gezelligheid voorop staat. Een groot deel van onze leden bezoekt daarom ook regelmatig deze verenigingsavond.

Terug