DOCUMENTEN

Hier vind u de formele documenten van onze vereniging:

Statuten
Huishoudelijk Reglement
Reglement Rondzendverkeer

Overzichtskaart Nalatenschap
Voorbeeldtabel Nalatenschap (ingevuld)
Registratie Nalatenschapsregister
Omslag veiling

Hier vind u de achtergrond documenten:

Presentatie "Wat is mijn verzameling waard" (MS PowerPoint formaat)
Presentatie "Wat is mijn verzameling waard" (PDF formaat)
Presentatie "Workshop Tandingen" (MS PowerPoint formaat)