MAANDELIJKE BIJEENKOMSTEN

Iedere 3e vrijdag van de maand houden wij een bijeenkomst in de Turfberg te Valkenswaard.
U bent van harte welkom om zonder verplichting zo'n clubavond mee te maken.
U krijgt van ons een gratis kopje koffie.
U kunt meedoen aan de loterij en leuke zegels winnen; de lotjes zijn 25 eurocent.
U kunt ook meedoen met onze interne veiling.

Jubileum 30

Zaterdag 10 september 2022 vierde de "Postzegelvereniging Valkenswaard en omstreken" eindelijk haar 30-jarig jubileum. Tot twee keer toe had het bestuur, vanwege een lockdown of andere corona maatregel, de moeilijke beslissing moeten nemen om het feest te verplaatsen. De officiële datum van 18 januari 2021 lag dan ook al ruim 1½ jaar achter ons.
Dit feest vond plaats in "D'n Turfberg", al bijna 15 jaren het clubhuis van de vereniging. De 55 genodigden en introducees werden ontvangen door het feestcomité. Na de koffie of thee met een stukje gebak opende de huidige voorzitter, Henk Janssen, het feest met een korte welkomstspeech. Daarin kwam hij met enkele overtuigende cijfers van onze eigen vereniging. Met ons 25 jarig jubileum telden we 82 leden, met ons 30 jarig jubileum 83. In die periode van 6½ jaar zijn ons 26 leden ontvallen of hebben de vereniging vaarwel gezegd, maar mochten we maar liefst 27 nieuwe leden welkom heten. Vernieuwing is de kracht van onze vereniging, dat hopen we nog jaren vol te houden.
Daarna was het tijd voor een quiz met uiteenlopende vragen over de vereniging, cryptogrammen, plaatsnamen en andere wetenswaardigheden. De aansluitende barbecue werd verzorgd door onze sponsor Keurslagerij Gossens, De volgende uren werden gevuld met eten, drinken en buurten. De barbecue viel blijkbaar in de smaak want vele gingen voor een tweede bord. Ondertussen hadden 22 muzikanten van Seniorenorkest Wedertklank”, zich opgesteld voor de bar. Weldra klonken bekende melodieën door de zaal en hier en daar werd meegezongen en meebewogen op het ritme van de muziek. Men hield daarbij rekening met de gemiddelde leeftijd van het publiek, zowel met de keuze van het repertoire als het volume van het geluid. Ter afsluiting was er nog een loterij met vele prijzen. Organisatie hartelijk dank.

Klik hier voor de foto's van het 30 jarig jubileum


Jubileum 25

Zaterdag 16 januari 2016 vierde de "Postzegelvereniging Valkenswaard en omgeving" het feit dat, bijna op de dag nauwkeurig 25 jaar geleden, door enkele enthousiaste verzamelaars in het zalencentrum "De Graver" een vergadering werd belegd met het doel te komen tot oprichting van een heuse postzegelvereniging. Omdat meteen al 26 personen zich aanmeldden kon een jaar later de oprichtingsakte bij notaris Potters worden ondertekend en de club groeide, met wat ups en downs, uit tot een bloeiende vereniging met een nog steeds stijgend ledental.

Om hier de welverdiende aandacht aan te besteden organiseerde het feestcomité een grootse bijeenkomst voor alle leden en hun (eventuele) partner in het Buurthuis "D'n Turfberg", sinds alweer jaren het clubhuis van de vereniging. De huidige voorzitter, Henk Janssen, vertelde in zijn openingstoespraak uitvoerig over de geschiedenis van de vereniging en hij stond ook even stil bij een aantal bijzondere activiteiten. Het organiseren van de maandelijkse ruilbeurs, het in stand houden van het "postzegelrondzendverkeer" en het redigeren van een eigen clubblad kan alleen maar geschieden dankzij de inzet van een groot aantal enthousiaste clubleden. Tevens werden door hem 13 jubilarissen, de helft van de oorspronkelijke 26 beginners, één voor één in het zonnetje gezet en met een oorkonde verblijd. Het bijbehorend speldje kon door problemen van technische aard nog niet ter plekke worden opgespeld. Een quiz over postzegels, en om de partners een kans te geven ook over andere wetenswaardigheden, was een goede gelegenheid om staandebeens of aan tafel gezeten gezellig met elkaar nader kennis te maken, wat bij te kletsen en te overleggen wat toch de antwoorden op al de lastige vragen zouden kunnen zijn. Maar gelukkig was daar ter afwisseling of ter afronding ook nog een lekker buffet. Zowel koud als warm kon de inwendige mens worden versterkt en een muzikale achtergrond zorgde daarbij voor een gezellig verder samenzijn.

De voorzitter eindigde zijn verhaal met de memorabele woorden:
"Als iemand mij vandaag vraagt hoe het met de vereniging gaat is mijn vaste antwoord: prima. We hebben een goed bestuur, gemotiveerde leden en verder gaat alles gewoon z'n gangetje. Dat willen we nog lang zo houden, ik hoop nog zeker wel 25 jaar."

Organisatie hartelijk dank.

Klik hier voor de foto's van het 25 jarig jubileum


Jubileum 20

Op zondagmiddag 3 april 2011 heeft onze club haar 20 jarig bestaan gevierd. De opkomst was mooi, ongeveer 35 leden. Het geheel was verzorgt door enkele leden van onze vereniging onder leiding van opperstalmeester Harry v/d Heuvel.

Het was voor de eerste keer dat onze kersverse voorzitter Paul Grol bij ons een toespraak mocht houden, wat hem bijzonder goed afging. Hij had voor de oud voorzitter en zijn vrouw en ook voor de oud penningmeester een aardig presentje. Na deze toespraak mochten we gebruik maken van een warm en koud buffet, wat bijzonder goed was verzorgt. Tijdens dit etentje was er een bijzonder mooi contact tussen de aanwezige leden.

De middag werd afgesloten met een Quiz welke door Wil Frijters was samen gesteld, waarna er een gratis loterij volgde. Rond 17.00 uur vertrok iedereen met een blij gevoel huiswaarts.

Organisatie hartelijk dank.

 

Terug