BESTUUR

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit de volgende personen:

  Voorzitter: Dhr. H. Janssen
  Secretaris: Dhr. J. van Gils
  Penningmeester: Mevr. J. Roosen-Goudsmit
  Algemeen Bestuurslid: Dhr. F. Boons
  Algemeen Bestuurslid: Dhr. M. Sutherland

Terug