Nalatenschap

Binnen de club is een commissie nalatenschap aanwezig. Het is meerdere malen gebleken dat bij overlijden van een clublid de nabestaanden niets weten omtrent de waarden van de door hem of haar aangelegde verzameling, en daarom  ook niet weten wat zij met de verzameling moeten doen. Bij overlijden van een clublid, kan de commissie nalatenschap op verzoek van de nabestaanden  een taxatie maken van de postzegelverzameling en adviseren wat zij met deze verzameling zouden kunnen doen. Het spreekt vanzelf dat deze taxatie en advisering voor de nabestaande van onze leden gratis is.

Terug