Beste leden en bezoekers,

Vanaf maart zullen we alle aktiviteiten weer hervatten!
U bent weer van harte welkom op onze ruilbeurs, de eerste zondag van de maand,
en de clubavond, de derde vrijdag van de maand.
Er komt ook weer een maandelijkse uitgifte van ons clubblad.

Bestuur P.V.V.e.o.

Opgericht 18 januari 1991
Ingeschreven in het verenigingsregister onder nummer v 40239976